Skip to content

Algemene voorwaarden

Beschikbaarheid

 • Green Central verhuurt haar ruimtes welke bestaan uit: de zaal beneden (58m²), praktijkruimte groot (30 m²), het atelier (30 m²), praktijkruimte klein (13 m²) en de ontvangstruimte (32 m²).
 • Contactpersoon is Melani Kasanpawiro – Wagijo, telefoon: 06-16127682.

Sluitingsdata

 • Op de volgende nationale feestdagen is Green Central gesloten:
  • Nieuwjaarsdag
  • Goede Vrijdag
  • Pasen
  • Meivakantie
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren
  • Zomervakantie (3 weken)
  • Eerste en tweede Kerstdag
  • Oudjaarsdag
 • Voor exacte data verwijzen wij naar de contact-pagina

Huurders

 • De ruimtes bij Green Central zijn alleen toegankelijk voor ingeschreven huurders en de door hen begeleide gasten.
 • De huurder is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar gasten vanaf binnenkomst tot en met vertrek.
 • Gasten mogen niet zonder begeleiding van een huurder in het pand aanwezig zijn, tenzij in overleg met Green Central.
 • Indien Green Central de bedrijfsvoering moet stopzetten, het pand moet verlaten of het bedrijf moet beëindigen om welke redenen dan ook, kan de huurder geen derving van inkomsten eisen aan verhuurder, uit zakelijk of privé vermogen.
 • Green Central behoudt zich het recht voor om de afspraken/contract per direct te beëindigen indien huurder zich misdraagt ten aanzien van andere mensen/huurders in het pand of ten aanzien van het gebruik van het pand zelf.
 • Toegang tot Green Central vindt plaats op eigen risico; Green Central is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.

Reservering

 • Het is noodzakelijk de ruimtes vooraf te reserveren.
 • De kleinste reserveringseenheid is één uur, tenzij vooraf, bij wijze van uitzondering anders is overeengekomen met Green Central.
 • De reservering is bindend en leidt tot een betaalverplichting.
 • Bij het huren van de ruimte bij Green Central verklaart de huurder akkoord te gaan met de meest recente algemene voorwaarden.

Faciliteiten

De ruimtes kenmerken zich door de volgende faciliteiten:

 • Een verwarmde, schone ruimte
 • Geschikt voor groepslessen
 • Voorzien van yogamaterialen
 • Voorzien van geluidsapparatuur
 • Gelegenheid om thee en koffie te zetten en te drinken
 • Sanitaire voorzieningen (inclusief badkamer)
 • Gebruik van ontvangstruimte
 • Beperkte opslagruimte voor eigen materialen

Prijzen

 • Alle huurtarieven zijn beschikbaar op de website.
 • De genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
 • Aan de gepubliceerde huurprijzen en voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De prijzen gelden voor het lopende kalenderjaar en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 • Green Central behoudt zich het recht om prijzen en voorwaarden tijdens het lopende jaar te wijzigen.

​Definitief

Zakelijke huurder

 • De reservering is definitief wanneer de huurder de reservering heeft aangemaakt in het online reserveringssysteem.
 • In geval van het aanvragen van een offerte is de reservering definitief zodra de offerte bevestigd is door de huurder. De offerte wordt per mail verstuurd. 

Particuliere huurder

 • De reservering is definitief na goedkeuring van de offerte.
 • Bij een reservering minimaal 2 maanden van te voren is de reservering definitief na een aanbetaling van 25% van het totaal huurbedrag.

Betaling

Vaste huurders

 • Zaalhuur wordt 1x per maand achteraf gefactureerd.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
 • Eventuele kortingen worden verrekend aan het eind van de maand.

Incidentele huurders

 • Het bedrag of restantbedrag van het bedrag wordt na de gereserveerde datum gefactureerd.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

Annulering

Zakelijke huurder

 • Zowel reserveren als annuleren dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
 • Bij annulering van een gemaakte reservering gelden de volgende voorwaarden:
  • Bij annulering 3 dagen tot 7 dagen vóór de gereserveerde datum wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering minder dan 3 dagen vóór de gereserveerde datum wordt 75% van de huurprijs in rekening gebracht.
 • Bij vaste huur reserveringen voor wekelijkse uren gelden de volgende voorwaarden:
  • Annuleren mag geschieden via mail, sms of app.
  • Wanneer voor een tweede keer geannuleerd wordt op de dag van reservering, zal dit keer en alle volgende keren, de volledige huurprijs wel in rekening worden gebracht.

Particuliere huurder

 • Bij annulering van een gemaakte reservering gelden de volgende voorwaarden:
  • Kosteloos annuleren tot voor 14 dagen voor gereserveerde datum.
  • Bij annulering minder dan 14 dagen vóór de gereserveerde datum wordt 70% van de huurprijs in rekening gebracht.

Opzegtermijn

 • Vaste huurders die (een) wekelijkse reservering(en) in een periode van 6 maanden tot 1 jaar hebben, dienen een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen.
 • Vaste huurders die (een) wekelijkse reservering(en) in een periode van 3 tot 6 maanden hebben, dienen een opzegtermijn van   1 maand in acht te houden.
 • Opzeggen dient schriftelijk te geschieden. 

Gebruik van de ruimte en spullen

 • De ruimtes kunnen uitsluitend worden betreedt bij een geldige reservering.
 • De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor bij de reservering opgegeven door Green Central geaccepteerde activiteiten.
 • De huurder heeft 15 minuten voor de les en 15 minuten na de les welke gebruikt dienen te worden voor eventuele voorbereidingen, uitloop van de les en het netjes achterlaten van de ruimte.
 • Na gebruik van de ruimte dient de huurder de ruimte netjes, hygiënisch en in oorspronkelijke staat achter te laten. Hiervoor zijn schoonmaakmiddelen (yogamatspray, doekjes, stofzuiger) bij Green Central beschikbaar.
 • De huurder dient de ruimte tijdig vrij te geven.
 • In geval van uitoefenen van bewegingsvormen waarvoor schoeisel dient gedragen te worden, is alleen schoeisel toegestaan die geen zwarte strepen op de vloer achterlaat.
 • In de keuken is een standaard assortiment thee beschikbaar.
 • Roken is in geen enkele ruimte van Green Central toegestaan.
 • In geval van speciale thee of drank wensen mogen deze zelf meegebracht worden door de huurders en achter gelaten worden op een nader af te spreken plek in de keuken.
 • In de studio zijn een aantal plekken ingericht om waxinelichtjes/kaarsen te branden. In verband met veiligheid van u en uw gasten, het net houden en behoud van de ruimtes (brandgevaar) mogen er geen andere bronnen van vuur gebruikt worden. Indien kaarsvet of waxinevet, ondanks het bovenstaande, toch op spullen van de studio of op de vloeren/muren terecht komen, wordt de schade op de huurder verhaald.
 • Huisdieren zijn in Green Central niet toegestaan. 

Gebruik van de ruimte bij particulier gebruik

 • Na afloop dienen alle ruimtes in oorspronkelijke staat achter gelaten te worden en de vloer bezemschoon opgeleverd te worden (bezem en stofzuiger zijn aanwezig)
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gasten.
 • Kosten die door eventuele schade aangebracht wordt aan inventaris of het pand worden verhaald op de huurder.
 • Maximale oplevertijd van de zaal is 15 minuten na afgesproken sluitingstijd.
 • Vuil/afvalzakken dienen door de huurder meegenomen te worden.
 • In verband met eventuele overlast voor de buurt is na 00:00 uur harde muziek niet toegestaan.
 • Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen parkeerplekken.
 • Green Central heeft het recht om de activiteit van de huurder te beëindigen bij geen correcte opvolging van de huisregels
 • Indien gewenst kan de catering verzorgd worden via Green Central. Onze samenwerkingspartners hiervoor zijn Pon’s Kitchen en à la James