Skip to content

Algemene voorwaarden

Groepsles, workshops, cursussen en opleidingen

AANKOOP PRODUCT OF DIENST & BETALING

 • De deelnemer dient vooraf contant, via Ideal, via Tikkie of overschrijving het te betalen bedrag voor de product of dienst te hebben voldaan.
 • De genoemde tarieven op de website zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Green Central zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Gedurende het jaar is minstens 5 weken geen les naast de nationale feestdagen. In sommige gevallen wordt het product met het desbetreffende aantal weken verlengd.

WIJZIGINGEN

 • Green Central behoudt zich het recht lesdata en/of -tijden en/of locatie te wijzigen. Wijzigingen zullen tijdig via verschillende vormen van media bekend worden gemaakt.
 • Green Central behoudt zich het recht om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Deze lessen kunnen worden ingehaald.
 • Bij te weinig aanmeldingen gaat een cursus/workshop of opleiding niet door. Dit wordt minstens een week van tevoren gecommuniceerd. Er kan in overleg een nieuwe datum besproken worden, of er volgt restitutie van het lesgeld.

AANMELDEN & AFMELDEN

 • Aanmelden en afmelden voor een reguliere les dient via e-mail te geschieden. Indien dat niet mogelijk is, dan via de telefoon. De werkwijze voor het afmelden geldt ook in geval van een proefles.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

ANNULERING WORKSHOP OF GROEPSCURSUS

 • Bij geen deelname aan de cursus dient de cursist Green Central hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip tenzij dit anders is afgesproken.
 • Bij annulering door cursist geldt het volgende:
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zal het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op restitutie.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan de lessen is voor eigen risico.
 • Green Central draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer of voor lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
 • Green Central is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de deelnemer.
 • De deelnemer dient zelf in te schatten of deelname aan de les mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.
 • Elke deelnemer is verplicht lichamelijk en/of psychische klachten te melden aan de docent.
 • Van de deelnemer wordt verwacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
 • Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals die gelden op de leslocatie.
 • Green Central behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.